Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · 2017 Boys & Girls Basketball Senior Night